Osteoporoza

Osteoporoza jest chorobą, która polega na osłabieniu układu kostnego człowieka. Dotyczy ona zarówno kobiet jak i mężczyzn, a nawet może występować u osób młodych. Jednak według badań do największego jej rozwoju dochodzi Więcej »

Zespół cieśni nadgarstka

Zespół cieśni nadgarstka jest schorzeniem powstającym, na tle wykonywanej pracy zawodowej. Jest chorobą cywilizacyjna występującą u 1 % ludzi, stanowczo częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn. Pomimo iż może występować w każdym wieku Więcej »

Łokieć tenisisty

Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej zwane inaczej łokciem tenisisty dotyczy głównie sportowców uprawiających, jak sama nazwa wskazuje, głównie tenis. Według statystyk aż 10 % osób uprawiających ten sport posiada takie dolegliwości. Więcej »

Płaskostopie

Płaskostopiem nazywana jest wada kończyn dolnych charakteryzująca się obniżeniem łuków stopy. Ludzka stopa nie przylega całkowicie do podłoża. Dzięki swojej budowie cały ciężar ludzkiego działa spoczywa na pięcie, pierwszej i piątek kości Więcej »

Dna moczanowa

Mianem dny moczanowej jest nazywana przewlekła choroba wywołana zaburzeniem metabolizmu kwasu moczowego. Skłonność do zachorowania jest cechą dziedziczną. Głównie objawia się nagłym napadem, ale zanim do niego dojdzie może rozwijać się w Więcej »

 

Mózgowe porażenie dziecięce

Mózgowym porażeniem dziecięcym nazywamy zespół objawów występujących po uszkodzeniu centralnego układu nerwowego. Do tej pory nie określono idealnej definicji MPDz. Wynika to z różnorodności oraz stopnia nasilenia tej choroby w zależności od dziecka. Powstałe zaburzenia charakteryzuje przewlekłość oraz niepostępujący charakter.

Postępujący zanik mięśni

Postępujący zanik mięśniowy jest znany również pod nazwą dystrofii mięśniowej. Termin ten oznacza grupę chorób dziedzicznych przebiegających z zanikiem oraz osłabieniem mięśni szkieletowych. Ich początek zazwyczaj ujawnia się u dzieci, ale nie zawsze. Równie dobrze może rozpocząć się w wieku młodzieńczym. Choroba ma charakter ciągły, ale stopień zaawansowania zależy od rodzaju posiadanej dystrofii. W najcięższych przypadkach chorzy są zmuszeni do korzystania z wózków inwalidzkich a nawet pozostawania w łóżku. Dystrofia mięśniowa powoduje stale zwiększające się osłabienie mięśni, a co za tym idzie pacjent nie jest w stanie wykonywać najprostszych czynności dnia codziennego. Najintensywniej należy przeciwdziałać zaburzeniom oddechowym, które prowadzą do zmniejszenia komfortu życia, a potem nawet do śmierci.

Zapalenie gruźlicze stawów i kości

Gruźlicze zapalenie stawu może przybierać formę zapalania jednego stawu lub choroby Pott’a, czyli zapalenia w obrębie kręgosłupa. Gruźlicze zapalenie spowodowane jest przez zarażenie prątkami gruźlicy. Odbywa się ono przez krew lub chłonkę. Prątki gruźlicy mogą zagnieździć się w każdej części układu kostno-stawowego, jednakże najczęstszą okolicą są kręgi kręgosłupa oraz przystawowe części kości długich. Choroba nie ma cech dziedziczności, wywołana jest najczęściej przez rozsiew bakterii przy już istniejącym ognisku w płucach albo w węzłach chłonnych. Jednakże istnieje grupa ryzyka osób, które mają większe predyspozycje na zakażenie prątkami gruźlicy. Zaliczymy do nich osoby uzależnione od alkoholu, chore na HIV lub AIDS, z osłabiona odpornością, chore na cukrzycę czy leczone glikokortykosteroidami lub lekami immunosupresyjnymi.

Osteoporoza

Clipboard02

Osteoporoza jest chorobą, która polega na osłabieniu układu kostnego człowieka. Dotyczy ona zarówno kobiet jak i mężczyzn, a nawet może występować u osób młodych. Jednak według badań do największego jej rozwoju dochodzi u kobiet w okresie przekwitania. Cechą charakterystyczna osteoporozy jest niska masa kostna oraz upośledzenie architektury kości, co w konsekwencji doprowadza do zwiększonej wrażliwości układu kostnego na złamania. Jest to choroba cywilizacyjna obejmująca duże grupy ludności, jednak najczęściej o jej istnieniu dowiadujemy się po urazie.

RZS

Reumatoidalne zapalenie stawów jest choroba niezapalną powstającą na podłożu zaburzeń statycznych oraz degeneracyjnych. Znana również pod nazwą gośćca przewlekle postępującego. Jest to przewlekłe schorzenie tkanki łącznej o nieznanej etiologii. Największą zachorowalność obserwuje się między 25 a 50 rokiem życie i trzy razy częściej u kobiet niż u mężczyzn. Na ogół choroba rozpoczyna się tak zwanymi objawami zwiastującymi. Możemy do nich zaliczyć stany podgorączkowe, uogólnione bóle mięśni czy wzmożoną potliwość. Poprzedzają one typowe objawy kliniczne. Przebieg choroby ma charakter indywidualny. Zarówno może postępować bardzo szybko, przez co jest bardzo niszcząca, jednak istnieją również przypadki o łagodnym i powolnym przebiegu.

Choroba Scheuermanna

Choroba Scheuermanna zaliczana jest do grupy jałowych martwic kości. Cechą charakteryzującą całą tę grupę jest proces obumierania tkanki kostnej oraz chrzęstnej bez działania drobnoustrojów chorobotwórczych. Martwica kręgosłupa dotyczy najczęściej młodzież między 12 a 17 rokiem życia. U dziewczynek występuje trochę wcześniej do 14 roku życia, zaś chłopców atakuje w momencie nasilenia procesów kostnienia kręgosłupa, czyli między 14 a 17 rokiem życia. Odnotowano również zachorowania rodzinne. Zmiany, o charakterze utrwalonym, występują zazwyczaj w obrębie dolnych kręgów piersiowych oraz dolnych kręgów lędźwiowych.

Przepuklina oponowo-rdzeniowa

Przepuklina oponowo-rdzeniowa jest bardzo poważną, wrodzoną wadą kręgosłupa. Spowodowana jest niedorozwojem kręgów otaczających rdzeń kręgowy. W wyniku powstania szczeliny między zdeformowanymi kręgami, rdzeń kręgowy razem z otaczającymi go oponami uwypukla się na zewnątrz poza kanał kręgowy. W zależności od wysokości, na której doszło do powstania przepukliny, powstają objawy uszkodzenia. Im wyższe uszkodzenie tym większa ilość zaburzeń wywołanych deformacją, przez co stopień samodzielności zmniejsza się powodując uzależnienie od osób trzecich.

Kręcz karku

Inną nazwą określająca kręcz karku jest dystonia szyjna. Jest to bardzo uciążliwa dla pacjenta oraz trudna do leczenia choroba układu pozapiramidowego. Charakteryzuje ją wzmożone, niekontrolowane napięcie w obrębie niektórych grup mięśniowych (w tym przypadku mięśni szyi) oraz ich powolne, mimowolne ruchy. Wynikiem takiego działania jest nieprawidłowe ustawienie głowy w stosunku do ciała.

Choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa

Choroba zwyrodnieniowa może rozwijać się również w stawach kręgosłupa. Zmiany te mogą dotyczyć krążków międzykręgowych, trzonów kręgów, stawów między kręgowych, wyrostków kolczystych czy stawów krzyżowo- biodrowych. Zmiany zwyrodnieniowe mogą rozwijać się zarówno u osób starszych jak i młodych. U osób starszych determinantem wystąpienia choroby są głównie przebyte urazy w młodości oraz występowanie innych chorób, na przykład choroby Scheuermann’a, zmiany struktury krążków międzykręgowych, zapalenie kręgów, wady wrodzone czy też wady postawy jak boczne skrzywienie kręgosłupa. Zmiany zwyrodnieniowe mogą się rozwijać we wszystkich odcinkach kręgosłupa, jednak są najczęstsze w odcinku lędźwiowym i szyjnym.

Krzywica

Krzywica jest chorobą spowodowaną niedoborem witaminy D3 u rosnącego organizmu. Problem niedoboru powstaje zazwyczaj podczas sztucznego lub mieszanego karmienia dzieci. W tak dostarczanym pokarmie zawartość witamy D3 jest zbyt niska by zaspokoić zapotrzebowanie dojrzewającego organizmu.