Archiwum kategorii: choroby uogólnione

Mózgowe porażenie dziecięce

Mózgowym porażeniem dziecięcym nazywamy zespół objawów występujących po uszkodzeniu centralnego układu nerwowego. Do tej pory nie określono idealnej definicji MPDz. Wynika to z różnorodności oraz stopnia nasilenia tej choroby w zależności od dziecka. Powstałe zaburzenia charakteryzuje przewlekłość oraz niepostępujący charakter.

Postępujący zanik mięśni

Postępujący zanik mięśniowy jest znany również pod nazwą dystrofii mięśniowej. Termin ten oznacza grupę chorób dziedzicznych przebiegających z zanikiem oraz osłabieniem mięśni szkieletowych. Ich początek zazwyczaj ujawnia się u dzieci, ale nie zawsze. Równie dobrze może rozpocząć się w wieku młodzieńczym. Choroba ma charakter ciągły, ale stopień zaawansowania zależy od rodzaju posiadanej dystrofii. W najcięższych przypadkach chorzy są zmuszeni do korzystania z wózków inwalidzkich a nawet pozostawania w łóżku. Dystrofia mięśniowa powoduje stale zwiększające się osłabienie mięśni, a co za tym idzie pacjent nie jest w stanie wykonywać najprostszych czynności dnia codziennego. Najintensywniej należy przeciwdziałać zaburzeniom oddechowym, które prowadzą do zmniejszenia komfortu życia, a potem nawet do śmierci.

Zapalenie gruźlicze stawów i kości

Gruźlicze zapalenie stawu może przybierać formę zapalania jednego stawu lub choroby Pott’a, czyli zapalenia w obrębie kręgosłupa. Gruźlicze zapalenie spowodowane jest przez zarażenie prątkami gruźlicy. Odbywa się ono przez krew lub chłonkę. Prątki gruźlicy mogą zagnieździć się w każdej części układu kostno-stawowego, jednakże najczęstszą okolicą są kręgi kręgosłupa oraz przystawowe części kości długich. Choroba nie ma cech dziedziczności, wywołana jest najczęściej przez rozsiew bakterii przy już istniejącym ognisku w płucach albo w węzłach chłonnych. Jednakże istnieje grupa ryzyka osób, które mają większe predyspozycje na zakażenie prątkami gruźlicy. Zaliczymy do nich osoby uzależnione od alkoholu, chore na HIV lub AIDS, z osłabiona odpornością, chore na cukrzycę czy leczone glikokortykosteroidami lub lekami immunosupresyjnymi.

Osteoporoza

Clipboard02

Osteoporoza jest chorobą, która polega na osłabieniu układu kostnego człowieka. Dotyczy ona zarówno kobiet jak i mężczyzn, a nawet może występować u osób młodych. Jednak według badań do największego jej rozwoju dochodzi u kobiet w okresie przekwitania. Cechą charakterystyczna osteoporozy jest niska masa kostna oraz upośledzenie architektury kości, co w konsekwencji doprowadza do zwiększonej wrażliwości układu kostnego na złamania. Jest to choroba cywilizacyjna obejmująca duże grupy ludności, jednak najczęściej o jej istnieniu dowiadujemy się po urazie.

RZS

Reumatoidalne zapalenie stawów jest choroba niezapalną powstającą na podłożu zaburzeń statycznych oraz degeneracyjnych. Znana również pod nazwą gośćca przewlekle postępującego. Jest to przewlekłe schorzenie tkanki łącznej o nieznanej etiologii. Największą zachorowalność obserwuje się między 25 a 50 rokiem życie i trzy razy częściej u kobiet niż u mężczyzn. Na ogół choroba rozpoczyna się tak zwanymi objawami zwiastującymi. Możemy do nich zaliczyć stany podgorączkowe, uogólnione bóle mięśni czy wzmożoną potliwość. Poprzedzają one typowe objawy kliniczne. Przebieg choroby ma charakter indywidualny. Zarówno może postępować bardzo szybko, przez co jest bardzo niszcząca, jednak istnieją również przypadki o łagodnym i powolnym przebiegu.