Archiwum kategorii: kręgosłup

Choroba Scheuermanna

Choroba Scheuermanna zaliczana jest do grupy jałowych martwic kości. Cechą charakteryzującą całą tę grupę jest proces obumierania tkanki kostnej oraz chrzęstnej bez działania drobnoustrojów chorobotwórczych. Martwica kręgosłupa dotyczy najczęściej młodzież między 12 a 17 rokiem życia. U dziewczynek występuje trochę wcześniej do 14 roku życia, zaś chłopców atakuje w momencie nasilenia procesów kostnienia kręgosłupa, czyli między 14 a 17 rokiem życia. Odnotowano również zachorowania rodzinne. Zmiany, o charakterze utrwalonym, występują zazwyczaj w obrębie dolnych kręgów piersiowych oraz dolnych kręgów lędźwiowych.

Przepuklina oponowo-rdzeniowa

Przepuklina oponowo-rdzeniowa jest bardzo poważną, wrodzoną wadą kręgosłupa. Spowodowana jest niedorozwojem kręgów otaczających rdzeń kręgowy. W wyniku powstania szczeliny między zdeformowanymi kręgami, rdzeń kręgowy razem z otaczającymi go oponami uwypukla się na zewnątrz poza kanał kręgowy. W zależności od wysokości, na której doszło do powstania przepukliny, powstają objawy uszkodzenia. Im wyższe uszkodzenie tym większa ilość zaburzeń wywołanych deformacją, przez co stopień samodzielności zmniejsza się powodując uzależnienie od osób trzecich.

Kręcz karku

Inną nazwą określająca kręcz karku jest dystonia szyjna. Jest to bardzo uciążliwa dla pacjenta oraz trudna do leczenia choroba układu pozapiramidowego. Charakteryzuje ją wzmożone, niekontrolowane napięcie w obrębie niektórych grup mięśniowych (w tym przypadku mięśni szyi) oraz ich powolne, mimowolne ruchy. Wynikiem takiego działania jest nieprawidłowe ustawienie głowy w stosunku do ciała.

Choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa

Choroba zwyrodnieniowa może rozwijać się również w stawach kręgosłupa. Zmiany te mogą dotyczyć krążków międzykręgowych, trzonów kręgów, stawów między kręgowych, wyrostków kolczystych czy stawów krzyżowo- biodrowych. Zmiany zwyrodnieniowe mogą rozwijać się zarówno u osób starszych jak i młodych. U osób starszych determinantem wystąpienia choroby są głównie przebyte urazy w młodości oraz występowanie innych chorób, na przykład choroby Scheuermann’a, zmiany struktury krążków międzykręgowych, zapalenie kręgów, wady wrodzone czy też wady postawy jak boczne skrzywienie kręgosłupa. Zmiany zwyrodnieniowe mogą się rozwijać we wszystkich odcinkach kręgosłupa, jednak są najczęstsze w odcinku lędźwiowym i szyjnym.

Krzywica

Krzywica jest chorobą spowodowaną niedoborem witaminy D3 u rosnącego organizmu. Problem niedoboru powstaje zazwyczaj podczas sztucznego lub mieszanego karmienia dzieci. W tak dostarczanym pokarmie zawartość witamy D3 jest zbyt niska by zaspokoić zapotrzebowanie dojrzewającego organizmu.

ZZSK

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, znane również pod określeniem jako choroba Bechterewa, jest przewlekłym schorzeniem dotykającym młodych mężczyzn. Etiologia nie jest znana, choć wykryto predyspozycje genetyczne, a mianowicie obecność antygenu HLA- B27. Początek choroby szacuje się na 20- 40 rok życia. Jej przebieg dotyczy prawie zawsze kręgosłupa, choć znane są również przypadki postaci obwodowej.

Kręgozmyk

Stan, kiedy dochodzi do przesuwania się ku przodowi jednego z kręgów lędźwiowych nazywany jest kręgozmykiem. Najczęściej dotyczy to IV lub V kręgu lędźwiowego. Doprowadza on do przewlekłej formy niestabilności kręgosłupa. Dochodzi do podwichnięcia wyższego kręgu względem niższego co może prowadzić do całkowitej utraty stabilności kręgosłupa, a co za tym idzie pogorszenia sprawności chorego. Kręgozmyk jest często mylony z tyłozmykiem, podczas którego dochodzi do niewielkiego przesunięcia kręgu w tył w stosunku do kręgu leżącego niżej. W tym przypadku dochodzi do zwężenia otworów, przez które wychodzą korzenie, w wyniku czego objawy korzeniowe mogą wystąpić znacznie szybciej pomimo niewielkich deformacji. Choroba rozwija się między a 20 rokiem życia oraz dotyczy nawet do trzech razy częściej kobiet niż mężczyzn. Do przyczyn powstawania kręgozmyku zaliczymy chorobę zwyrodnieniową stawów międzywyrostkowych czy ich wady rozwojowe. Dodatkowo na rozwój tej choroby może mieć wpływ występowanie kręg szczeliny, czyli takiego miejsca na powierzchni łuku kręgu, gdzie powstaje ubytek kostny.

Kręgosłup

kregoslup

Kręgosłup jest pewnego rodzaju konstrukcją stanowiącą podporę dla całego organizmu ludzkiego. Jest to kolumna zbudowana z szeregu elementów. Zaliczymy do nich 33 lub 34 kręgi w zależności od człowieka, ponieważ jest to cecha osobnicza, 23 dyski, czyli krążki międzykręgowe, rdzeń kręgowy wraz z nerwami rdzeniowymi, oraz liczne stawy otoczone więzadłami. Według innego podziału kręgosłup możemy podzielić na odcinek szyjny, który składa się z 7 kręgów utrzymujących głowę. Kolejne 12 kręgów utrzymuje żebra i zaliczane są do odcinka piersiowego. Odcinek lędźwiowy składa się z 7 kręgów tworzących tylną ścianę brzucha, zaś kość krzyżowa zbudowana jest z 5 zrośniętych ze sobą kręgów i stanowi ona połączenie z miednicą. Końcowym odcinkiem jest kość ogonowa, zawierająca 3 lub 4 zrośnięte kręgi. Pomiędzy kolejnymi kręgami znajdują się krążki międzykręgowe dające amortyzację wstrząsów podczas przyjmowania oraz przenoszenia obciążenia. Całość stabilizowana jest licznymi więzadłami.