Archiwum kategorii: staw biodrowy

Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego

Staw biodrowy jest najbardziej eksploatowanym stawem nośnym, a wszelkie nieprawidłowości w jego budowie i funkcji, zarówno wrodzone, rozwojowe, jak i nabyte wskutek procesów chorobowych, infekcji, urazów, mikro urazów i przeciążeń zaburzają funkcje statyczne oraz dynamiczne aparatu narządu ruchu oraz powodują powstawanie zmian zwyrodnieniowych.

Choroba Perthesa

Choroba Perthesa jest niedokrwienną martwicą głowy kości udowej, należącą do grupy jałowych martwic kości. Dodatkowo jest idiopatyczna, czyli jej przyczyna nie jest do końca znana i dotyczy wieku młodzieńczego. Występuje ona 4-5 razy częściej u chłopców niż u dziewczynek. Jej rozwój przypada na okres zawarty między 3 a 14 rokiem życie, lecz najintensywniej objawia się między 5 a 7 rokiem życia.

Wrodzona dysplazja stawu biodrowego

Do wrodzonej dysplazji stawu biodrowego dochodzi w momencie nieprawidłowego ukształtowania się stawu w okresie życia płodowego. Jest ona chorobą rozpowszechniona na całym świecie, jednak badania wykazały, że częściej dotyka rasy białej zamieszkującej tereny Europy Środkowej i Wschodniej. Częstość występowania tej anomalii wynosi 5 %. Trzeba również zauważyć, iż choroba obejmuje obydwa stawy, znacznie rzadziej występuje jednostronnie.

Czym jest staw biodrowy?

biodro stawy

Staw biodrowy jest najbardziej ruchomym stawem kończyny dolnej. Ta zdolność uwarunkowana jest występowaniem pewnej cechy, a mianowicie trzech punktów swobody. Innymi słowy, oznacza to, że wykonuje on ruchy w każdej płaszczyźnie i wokół każdej osi. W ten sposób w stawie biodrowym zachodzą zarówno ruchy zgięcia i wyprostu, jak i odwiedzenia, przywiedzenia oraz rotacji. Jego budowę można porównać do worka w którym znajdują się dwa elementy poruszające się. Są to powierzchnie o kształcie, który determinuje ich ruch. Pierwsza część jest wklęsła inaczej zwana panewką, zaś druga wypukła, nosi nazwę głowy. Tworzą one zwarty system, na straży którego stoi chrząstka stawowa pokrywająca głowę kości udowej oraz płyn znajdujący się wewnątrz torebki stawowej. Jest to maź stawowa, czyli taka substancja, która ma za zadanie zmniejszyć tarcie w stawach przez nawilżanie chrząstek stawowych. Dokładniej mówiąc pełni funkcję smaru wewnątrz jamy stawu.