Archiwum kategorii: staw łokciowy

Łokieć tenisisty

Clipboard03

Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej zwane inaczej łokciem tenisisty dotyczy głównie sportowców uprawiających, jak sama nazwa wskazuje, głównie tenis. Według statystyk aż 10 % osób uprawiających ten sport posiada takie dolegliwości.

Łokieć golfisty

Uraz w okolicy przyśrodkowej łokcia jest nazywany „łokciem golfisty” lub „łokciem oszczepnika”. Schorzenie dwa razy częściej dotyka mężczyzn niż kobiety. Według badań w 60 % przypadków zajmowana jest ręka dominująca. Stanowczo częściej obserwuje się wzrost zachorowalności w przedziale wiekowym między 45 a 54 rokiem życia.

Staw łokciowy

staw łokciowy leczenie

Na staw łokciowy składają się trzy stawy, które są otoczone jedną torebką stawową. Dlatego można określić, iż staw łokciowy jest stawem złożonym o bardzo skomplikowanej budowie. W jego skład wchodzi staw ramienno- łokciowy, ramienno- promieniowy oraz promieniowo- łokciowy bliższy. Każdy z nich jest tak zbudowany, aby umożliwić ruch kości promieniowej, łokciowej oraz ramiennej w zależności od wykonywanej czynności. Jeżeli dojdzie do zaburzeń ruchomości w obrębie jednego z nich ogranicza to funkcję całej kończyny uniemożliwiając wykonywanie prostych czynności życiowych.