Kręgosłup

kregoslup

Kręgosłup jest pewnego rodzaju konstrukcją stanowiącą podporę dla całego organizmu ludzkiego. Jest to kolumna zbudowana z szeregu elementów. Zaliczymy do nich 33 lub 34 kręgi w zależności od człowieka, ponieważ jest to cecha osobnicza, 23 dyski, czyli krążki międzykręgowe, rdzeń kręgowy wraz z nerwami rdzeniowymi, oraz liczne stawy otoczone więzadłami. Według innego podziału kręgosłup możemy podzielić na odcinek szyjny, który składa się z 7 kręgów utrzymujących głowę. Kolejne 12 kręgów utrzymuje żebra i zaliczane są do odcinka piersiowego. Odcinek lędźwiowy składa się z 7 kręgów tworzących tylną ścianę brzucha, zaś kość krzyżowa zbudowana jest z 5 zrośniętych ze sobą kręgów i stanowi ona połączenie z miednicą. Końcowym odcinkiem jest kość ogonowa, zawierająca 3 lub 4 zrośnięte kręgi. Pomiędzy kolejnymi kręgami znajdują się krążki międzykręgowe dające amortyzację wstrząsów podczas przyjmowania oraz przenoszenia obciążenia. Całość stabilizowana jest licznymi więzadłami.

Budowa

Kręgosłup w swojej budowie jest wygięty, w zależności od odcinka, w różnym kierunku i pod różnym kątem do pozostałych elementów. Naturalnie kręgosłup powinien posiadać skrzywienia tylko w płaszczyźnie strzałkowej. Wyróżniamy lordozę lędźwiową, kifozę piersiową oraz lordozę lędźwiową. Takie ustawienie krzywizn każe człowiekowi przyjmować pozycję pionową oraz stanowi pewnego rodzaju amortyzację, niż w przypadku gdyby kręgosłup byłby zbudowany w konstrukcji prostej.

Funkcje

Do najważniejszych funkcji kręgosłupa można zaliczyć utrzymanie ciężaru ciała i zapewnienie równowagi. Kręgosłup stanowi budulec do przyczepu innych elementów kostnych. Z racji, iż rdzeń kręgowy oraz nerwy rdzeniowe muszą mieć zapewnioną ochronę, kręgosłup buduje swoistą ochronę rdzenia jak i nerwów. Podczas przenoszenia ciężaru ciała z jednej nogi na drugą, bądź całkowitego przyjęcia ciężaru ciała w pozycji pionowej niezbędna jest amortyzacja wstrząsów oraz obciążenia co również zapewnia kręgosłup.

Kręgi

Każdy krąg zbudowany jest z trzonu zwróconego ku przodowi oraz łuku kręgowego skierowanego ku tyłowi. Od takiej podstawy odchodzi siedem wyrostków. Od tyłu zlokalizowany jest największy wyrostek, zwany kolczystym. Pozostałe sześc odchodzi symetryczne po dwóch stronach kręgu. Od boku są to wyrostki poprzeczne, a od góry i dołu kolejno wyrostki stawowe górne i dolne. Trzon wraz z łukiem mają za zadanie ograniczenie otworu kręgowego, aby stworzyć warunki do ochrony rdzenia kręgowego. Dodatkowo powierzchnie trzonu kręgu zarówno od góry jak i do dołu stanowią miejsce połączenia ze sobą kolejnych kręgów. Budowa poszczególnych kręgów różni się nieznacznie od siebie w zależności od lokalizacji. Na przykład pierwszy krąg, szczytowy, nie ma trzonu a jedynie dwa połączone ze sobą łuki, zaś drugi krąg, obrotowy, na powierzchni trzonu zawiera dodatkową narośl zwaną zębem. Taka funkcjonalna budowa zapewnia tym dwóm kręgom współpracę w trakcie ruchu, która byłaby niemożliwa przy standardowej budowie kręgów. Innym przykładem są wyrostki poprzeczne kręgów odcinka piersiowego. Ich koniec jest przedłużony, zapadnięty a na końcu lekko pogrubiony. Tak wytworzone zakończenie nazywane jest dołkiem żebrowym i funkcjonalnie ułatwia połączenie wyrostków poprzecznych z żebrami. Jako że kręgi lędźwiowe nie łączą się po bokach z dodatkowymi strukturami, a mają za zadanie utrzymanie największego obciążenia, dlatego są one znacznie większe od pozostałych kręgów. Dalszy zrost pięciu kręgów, zwany kością krzyżową, posiada po bokach wykształcone powierzchnie stawowe niezbędne do połączenia z kością miedniczną. W ten sposób można powiedzieć, iż istnieje schemat budowy kręgów kręgosłupa, jednak są one odpowiednio przystosowane do wykonywanej funkcji.

Więzadła

Połączenie odpowiednich kręgów między sobą zapewnione jest dzięki więzadłom. Trzony kręgów połączone są więzozrostami, dodatkowo od przodu i od tyłu przebiega bardzo silne więzadło podłużne przednie i tylne. Między łukami znajdują się więzadła żółte, między wyrostkami kolczystymi więzadła kolcowe, a między wyrostkami poprzecznymi więzadła między poprzeczne. Dzięki takiej budowie w obrębie kręgosłupa możliwe są ruchy zgięcia i wyprostu, skłonów bocznych oraz ruchy obrotowe w prawo i w lewo. Połączenie tych ruchów nazywane jest ruchem obwodzenia lub inaczej krążenia. Ze względu na funkcje jakie pełni kręgosłup ważne jest by utrzymać jego prawidłową budowę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *