Osteoporoza

Osteoporoza jest chorobą, która polega na osłabieniu układu kostnego człowieka. Dotyczy ona zarówno kobiet jak i mężczyzn, a nawet może występować u osób młodych. Jednak według badań do największego jej rozwoju dochodzi Więcej »

Zespół cieśni nadgarstka

Zespół cieśni nadgarstka jest schorzeniem powstającym, na tle wykonywanej pracy zawodowej. Jest chorobą cywilizacyjna występującą u 1 % ludzi, stanowczo częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn. Pomimo iż może występować w każdym wieku Więcej »

Łokieć tenisisty

Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej zwane inaczej łokciem tenisisty dotyczy głównie sportowców uprawiających, jak sama nazwa wskazuje, głównie tenis. Według statystyk aż 10 % osób uprawiających ten sport posiada takie dolegliwości. Więcej »

Płaskostopie

Płaskostopiem nazywana jest wada kończyn dolnych charakteryzująca się obniżeniem łuków stopy. Ludzka stopa nie przylega całkowicie do podłoża. Dzięki swojej budowie cały ciężar ludzkiego działa spoczywa na pięcie, pierwszej i piątek kości Więcej »

Dna moczanowa

Mianem dny moczanowej jest nazywana przewlekła choroba wywołana zaburzeniem metabolizmu kwasu moczowego. Skłonność do zachorowania jest cechą dziedziczną. Głównie objawia się nagłym napadem, ale zanim do niego dojdzie może rozwijać się w Więcej »

 

Kręcz karku

Inną nazwą określająca kręcz karku jest dystonia szyjna. Jest to bardzo uciążliwa dla pacjenta oraz trudna do leczenia choroba układu pozapiramidowego. Charakteryzuje ją wzmożone, niekontrolowane napięcie w obrębie niektórych grup mięśniowych (w tym przypadku mięśni szyi) oraz ich powolne, mimowolne ruchy. Wynikiem takiego działania jest nieprawidłowe ustawienie głowy w stosunku do ciała.

Choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa

Choroba zwyrodnieniowa może rozwijać się również w stawach kręgosłupa. Zmiany te mogą dotyczyć krążków międzykręgowych, trzonów kręgów, stawów między kręgowych, wyrostków kolczystych czy stawów krzyżowo- biodrowych. Zmiany zwyrodnieniowe mogą rozwijać się zarówno u osób starszych jak i młodych. U osób starszych determinantem wystąpienia choroby są głównie przebyte urazy w młodości oraz występowanie innych chorób, na przykład choroby Scheuermann’a, zmiany struktury krążków międzykręgowych, zapalenie kręgów, wady wrodzone czy też wady postawy jak boczne skrzywienie kręgosłupa. Zmiany zwyrodnieniowe mogą się rozwijać we wszystkich odcinkach kręgosłupa, jednak są najczęstsze w odcinku lędźwiowym i szyjnym.

Krzywica

Krzywica jest chorobą spowodowaną niedoborem witaminy D3 u rosnącego organizmu. Problem niedoboru powstaje zazwyczaj podczas sztucznego lub mieszanego karmienia dzieci. W tak dostarczanym pokarmie zawartość witamy D3 jest zbyt niska by zaspokoić zapotrzebowanie dojrzewającego organizmu.

ZZSK

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, znane również pod określeniem jako choroba Bechterewa, jest przewlekłym schorzeniem dotykającym młodych mężczyzn. Etiologia nie jest znana, choć wykryto predyspozycje genetyczne, a mianowicie obecność antygenu HLA- B27. Początek choroby szacuje się na 20- 40 rok życia. Jej przebieg dotyczy prawie zawsze kręgosłupa, choć znane są również przypadki postaci obwodowej.

Kręgozmyk

Stan, kiedy dochodzi do przesuwania się ku przodowi jednego z kręgów lędźwiowych nazywany jest kręgozmykiem. Najczęściej dotyczy to IV lub V kręgu lędźwiowego. Doprowadza on do przewlekłej formy niestabilności kręgosłupa. Dochodzi do podwichnięcia wyższego kręgu względem niższego co może prowadzić do całkowitej utraty stabilności kręgosłupa, a co za tym idzie pogorszenia sprawności chorego. Kręgozmyk jest często mylony z tyłozmykiem, podczas którego dochodzi do niewielkiego przesunięcia kręgu w tył w stosunku do kręgu leżącego niżej. W tym przypadku dochodzi do zwężenia otworów, przez które wychodzą korzenie, w wyniku czego objawy korzeniowe mogą wystąpić znacznie szybciej pomimo niewielkich deformacji. Choroba rozwija się między a 20 rokiem życia oraz dotyczy nawet do trzech razy częściej kobiet niż mężczyzn. Do przyczyn powstawania kręgozmyku zaliczymy chorobę zwyrodnieniową stawów międzywyrostkowych czy ich wady rozwojowe. Dodatkowo na rozwój tej choroby może mieć wpływ występowanie kręg szczeliny, czyli takiego miejsca na powierzchni łuku kręgu, gdzie powstaje ubytek kostny.

Kręgosłup

kregoslup

Kręgosłup jest pewnego rodzaju konstrukcją stanowiącą podporę dla całego organizmu ludzkiego. Jest to kolumna zbudowana z szeregu elementów. Zaliczymy do nich 33 lub 34 kręgi w zależności od człowieka, ponieważ jest to cecha osobnicza, 23 dyski, czyli krążki międzykręgowe, rdzeń kręgowy wraz z nerwami rdzeniowymi, oraz liczne stawy otoczone więzadłami. Według innego podziału kręgosłup możemy podzielić na odcinek szyjny, który składa się z 7 kręgów utrzymujących głowę. Kolejne 12 kręgów utrzymuje żebra i zaliczane są do odcinka piersiowego. Odcinek lędźwiowy składa się z 7 kręgów tworzących tylną ścianę brzucha, zaś kość krzyżowa zbudowana jest z 5 zrośniętych ze sobą kręgów i stanowi ona połączenie z miednicą. Końcowym odcinkiem jest kość ogonowa, zawierająca 3 lub 4 zrośnięte kręgi. Pomiędzy kolejnymi kręgami znajdują się krążki międzykręgowe dające amortyzację wstrząsów podczas przyjmowania oraz przenoszenia obciążenia. Całość stabilizowana jest licznymi więzadłami.

Przykurcz Dupuytrena

Dłoń umożliwia nam prawidłową funkcję manipulacyjną. Oznacza to, że zarówno dzięki sile mięśni dłoni możemy otworzyć słoik, jak i złapać w dwa palce igłę. Dłoń jest takim miejscem, przez które przebiegają wszystkie najważniejsze struktury anatomiczne, takie jak nerwy, naczynie oraz mięśnie. Dzięki ich współpracy mamy możliwość wykonywania odpowiedniej funkcji. Wszystkie te struktury są chronione przez skórę oaz tkankę podskórna. Ponadto dodatkową ochronę stanowi jeszcze rozcięgno dłoniowe. Powstaje ono pomiędzy skórą a elementami „szlachetnymi”, umożliwiającymi funkcjonowanie ręki.

Guzki Heberdena i Bucharda

Guzki Bucharda i Heberdena są zmianami zwyrodnieniowymi obejmującymi stawy palców. Powstają one na skutek zaburzenia równowagi pomiędzy tworzeniem a degradacją chrząstki stawowej i warstwy podchrzęstnej kości. Są one tworami kostnymi lub chrzęstnymi pojawiającymi się w obrębie stawów palców od II do V. Tego typu zaburzenie może być wywołane przez szereg czynników zarówno biologicznych jak i mechanicznych. Zmiany te występują najczęściej po 55 roku życia i dwukrotnie częściej dotyczą kobiet niż mężczyzn. Według badań, lokalizują się one głównie w prawej ręce, jednakże ostrzejszy przebieg odnotowuje się po przeciwnej stronie. Najczęściej zmiany dotykają palca wskazującego, rzadziej serdecznego. Nazwa danych zmian jest zależna od lokalizacji guzka. Guzki Heberedena powstają w stawach międzypaliczkowych dalszych, zaś Bucharda w stawach międzypaliczkowych bliższych.

Złamanie kości łódeczkowatej

Mechanizm złamania kości łódeczkowatej jest bardzo prosty. Uraz powstaje w wyniku albo upadku albo silnego uderzenia. Tego rodzaju uszkodzenie jest najczęściej występującym w obrębie nadgarstka. Złamanie kości łódeczkowatej może występować pomiędzy 10 a nawet 70 rokiem życia, zaś rzadko pojawia się u dzieci lub u osób starszych. Jednak co do częstości występowania oscyluje się 30 rok życia jako okres najczęstszego występowania. Do grup ludności, które predysponują do tego typu urazów są młodzi mężczyźni, pracownicy fizyczni, użytkownicy motocykli jak i sportowcy.

Zespół cieśni nadgarstka

Clipboard05

Zespół cieśni nadgarstka jest schorzeniem powstającym, na tle wykonywanej pracy zawodowej. Jest chorobą cywilizacyjna występującą u 1 % ludzi, stanowczo częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn. Pomimo iż może występować w każdym wieku i dotyczyć obydwu rąk, znaczny wzrost zachorowalności odnotowuje się po 50 roku życia i częściej zmiany obejmują dłoń dominującą. Należy ona do grupy neuropatii, ponieważ dochodzi w niej do mechanicznego uciśnięcia nerwu pośrodkowego w kanale nadgarstka.