Czym jest staw biodrowy?

biodro stawy

Staw biodrowy jest najbardziej ruchomym stawem kończyny dolnej. Ta zdolność uwarunkowana jest występowaniem pewnej cechy, a mianowicie trzech punktów swobody. Innymi słowy, oznacza to, że wykonuje on ruchy w każdej płaszczyźnie i wokół każdej osi. W ten sposób w stawie biodrowym zachodzą zarówno ruchy zgięcia i wyprostu, jak i odwiedzenia, przywiedzenia oraz rotacji. Jego budowę można porównać do worka w którym znajdują się dwa elementy poruszające się. Są to powierzchnie o kształcie, który determinuje ich ruch. Pierwsza część jest wklęsła inaczej zwana panewką, zaś druga wypukła, nosi nazwę głowy. Tworzą one zwarty system, na straży którego stoi chrząstka stawowa pokrywająca głowę kości udowej oraz płyn znajdujący się wewnątrz torebki stawowej. Jest to maź stawowa, czyli taka substancja, która ma za zadanie zmniejszyć tarcie w stawach przez nawilżanie chrząstek stawowych. Dokładniej mówiąc pełni funkcję smaru wewnątrz jamy stawu.

Budowa stawu biodrowego

Prawidłowa budowa stawu biodrowego determinuje prawidłowe funkcje chodu oraz możliwość przyjmowania pozycji pionowej. Chód jest możliwy dzięki ruchom miednicy oraz stawów biodrowych. Aby chód można było nazwać prawidłowym musi dochodzić do pewnej kombinacji ruchów w jego obrębie. Ruchy te są dodatkowo uwarunkowane przez pracę mięśni i to głównie ich wydolność daje możliwość wykonania danego ruchu. Każda z kończyn musi mieć możliwość ustawiania się w wyproście, odwiedzeniu i rotacji zewnętrznej, oraz zgięciu przywiedzeniu i rotacji wewnętrznej. Jeżeli choćby jeden z elementów jest nie możliwy do wykonania dochodzi do zaburzenia chodu. Na przykład do utykania lub „ciągnięcia” nogi za sobą. Prawidłowa budowa oraz napięcie mięśniowe spełniają ważną rolę w utrzymaniu sprawności lokomocyjnej organizmu, ułatwiając przechodzenie przez przeszkody, bądź tak jak w życiu codziennym po schodach. Stawy biodrowe są ściśle związane z ustawieniem miednicy. Jeżeli dojdzie do jej skręcenia, stawy ustawiają się również w innym położeniu. Wynika to z wielu czynników zewnętrznych, na przykład noszenie torby na jednym ramieniu, lub wewnętrznych takich jak reakcje obronne na ból.

kość udowa

Uszkodzenia stawów biodrowych

Niestety z racji położenia stawów biodrowych w naszym organizmie, dochodzi do ich przeciążania oraz nadmiernej eksploatacji. Obserwuje się to głównie u osób ciężko pracujących fizycznie oraz u tych, którzy mają genetycznie uwarunkowaną mniejszą sprawność w obrębie tych stawów. Ze względu na ten fakt dochodzi do szeregu uszkodzeń w obrębie stawów biodrowych. Niekiedy łączą się one ze zmianami w obszarze miednicy lub odcinka lędźwiowego. Najczęściej obserwowanymi zmianami są ogniska zwyrodnieniowe powodujące w późniejszym stadium do konieczności wymiany stawu biodrowego czyli endoprotezoplastyki. Jest to stosunkowo nowa metoda, choć występuje na polskim rynku od wielu lat. Umożliwia ona szybki powrót do zdrowia oraz zmniejszenie dolegliwości bólowych, które ciągną za sobą inne uszkodzenia w obrębie całej kończyny dolnej. Wstawiona proteza utrzymuje swoją sprawność aż do 20 lat, a te najnowszej generacji, często stosowane u ludzi młodych, funkcjonują aż do końca życia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *