Łokieć golfisty

Uraz w okolicy przyśrodkowej łokcia jest nazywany „łokciem golfisty” lub „łokciem oszczepnika”. Schorzenie dwa razy częściej dotyka mężczyzn niż kobiety. Według badań w 60 % przypadków zajmowana jest ręka dominująca. Stanowczo częściej obserwuje się wzrost zachorowalności w przedziale wiekowym między 45 a 54 rokiem życia.

Przyczyny

W wyniku wielu mikrourazów dochodzi do powstania zespołu bólowego tkanek położonych w obrębie łokcia po stronie przyśrodkowej. W ponad połowie przypadków początek choroby ma charakter przewlekły, a znacznie rzadziej występuje jako ostry objaw. Główną przyczyną powstawania łokcia golfisty są te urazy, które przebiegają na podłożu mechanizmów przeciążeniowych. Dokładniej powiedziawszy w takich sytuacjach, gdzie dochodzi do częstego zgięcia nadgarstka wbrew oporowi, na przykład gra w golfa lub rzut piłką baseballową.

Dochodzi do mechanicznego przekroczenia wytrzymałości fizycznej lub wydolności czynnościowej elementów statycznych jak i dynamicznych. Pod wpływem przeciążenia dochodzi do powstania stanu zapalnego, co w konsekwencji prowadzi do nieuniknionego pojawiania się zmian zwyrodnieniowych w obrębie przyczepu mięśni, przez co pojawia się ból. Może być on również spowodowany zmianami przerostowymi w obrębie głowy mięśnia trójgłowego ramienia , co powodować może ucisk na nerw łokciowy w kanale powodując jego kompresję. Ból jest zlokalizowany po stronie przyśrodkowej przedramienia i ulega znacznemu nasileniu przy próbie zgięcia nadgarstka. Początkowo jest on nieznaczny i pojawia się przy wykonywaniu ruchów, z czasem ulega spotęgowaniu, przez co występować może nawet w spoczynku. Dodatkowo nasilenie dolegliwości może wystąpić przy ucisku po stronie przyśrodkowej łokcia. Mięśnie otaczające staw ulegają zanikowi oraz może występować sztywność w jego obrębie.

Leczenie

Leczenie takich zmian opiera się na działaniu zachowawczym. Pierwszym krokiem leczniczym powinno być wyeliminowanie obciążeń wywołujących ból. W przypadku ostrego stanu na pierwszy plan wchodzi działanie przeciwbólowe oraz przeciwzapalne. Bardzo ważne jest jak najwcześniejsze stosowanie stabilizatorów powodujących odciążenie oraz relaksację miejsc objętych stanem zapalnym. W miarę możliwości pacjent powinien odpoczywać oraz ochładzać miejsce bólu. W przypadku fazy ostrej niezmiernie ważne jest stosowanie opatrunku uciskowo- modelującego oraz takie układanie kończyny, aby jak najszybciej pozbyć się obrzęku. Pomimo bólu uciskowego oraz tkliwości okolicy przyśrodkowej stawu łokciowego powinno się jak najszybciej stosować rehabilitację ruchową, czasami niezbędna będzie w taki przypadku osłona farmakologiczna. Z dodatkowych zabiegów rehabilitacyjnych poleca się wykonywanie masażu poprzecznego oraz kinesiotapingu. Ponadto przy leczeniu tego typu urazów swoje zastosowanie znalazły niektóre zabiegi z zakres fizykoterapii. Mianowicie diatermia krótkofalowa, ultradźwięki, jonoforeza, czy laser. Jeśli ból pomimo zastosowanego leczenia nie ustępuje, stosowane są miejscowe wstrzyknięcia z glikokortykosteroidów wraz z lidokainą, jako silniejsza forma działania przeciwbólowego oraz przeciwzapalnego. W ostateczności wykonuje się zabieg operacyjny polegający na złuszczeniu przyczepów zginaczy nadgarstka z nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej.

Kto jest narażony?

Schorzenie określane mianem łokcia golfisty już z samej nazwy wskazuje, iż dotyczy ono tej grupy sportowców. Jednakże może ono dosięgnąć każdego człowieka. Do grupy ryzyka zalicza się takie zawody, gdzie wykonywane są schematyczne ruchy nadgarstkami. Mogą to być na przykład stolarze, krawcowe, osoby pracujące przy komputerze, mechanicy, stomatolodzy, czy też grające rekreacyjne w tenisa czy badmintona.

Profilaktyka

W celu uniknięcia tego typu uszkodzeń w obrębie łokcia należy unikać ciężkich przeciążeń w okolicy łokcia, co można uzyskać poprzez odpowiednie dawkowanie uprawianego sportu by nie powodować niepotrzebnych uszkodzeń. Bezpieczne uprawianie sportu wiąże się z nauką przyjmowania bezpiecznych pozycji podczas wykonywania ruchu. W razie wystąpienia nawet niewielkich dolegliwości należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza w celu przeprowadzenia badania przedmiotowego i podmiotowego, które umożliwi ocenę stanu zdrowia pacjenta. Wczesna interwencja medyczna może zapobiec poważnym dolegliwościom bólowym, które towarzyszą chorym nawet przez wiele lat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *