Staw łokciowy

staw łokciowy leczenie

Na staw łokciowy składają się trzy stawy, które są otoczone jedną torebką stawową. Dlatego można określić, iż staw łokciowy jest stawem złożonym o bardzo skomplikowanej budowie. W jego skład wchodzi staw ramienno- łokciowy, ramienno- promieniowy oraz promieniowo- łokciowy bliższy. Każdy z nich jest tak zbudowany, aby umożliwić ruch kości promieniowej, łokciowej oraz ramiennej w zależności od wykonywanej czynności. Jeżeli dojdzie do zaburzeń ruchomości w obrębie jednego z nich ogranicza to funkcję całej kończyny uniemożliwiając wykonywanie prostych czynności życiowych.

Stabilizacja stawu

Sama stabilizacja stawu nie jest zbytnio wspierana przez otaczające go mięśnie dlatego tę rolę przejęły więzadła. Są one poddawane dużym obciążeniom podczas ruchu stawu, głównie podczas przenoszenia sił w kierunkach bocznych. Stabilizatory więzadłowe to więzadło poboczne boczne i przyśrodkowe oraz więzadło pierścieniowate. Dodatkowym stabilizatorem stawu łokciowego jest torebka stawowa, jednakże bierze ona głównie udział w pozycjach skrajnego ustawienia części kostnych względem siebie. Torebka stawowa jest silna i napięta po stronie bocznej oraz przyśrodkowej stawu, dodatkowo wzmocniona nawet więzadłami, zaś od przodu i od tyłu można określić ją jako obszerną i cienką. Do uszkodzenia więzadeł oraz torebki stawowej dochodzi najczęściej podczas urazów.

Ruch

Ruch w stawie łokciowym jest możliwy dzięki okalającym go mięśniom. Można je podzielić na grupę przednią i tylną oraz boczną i przyśrodkową. W ten sposób w obrębie łokcia dochodzi do ruchów zgięcia oraz prostowania. Dodatkowo w obrębie stawu łokciowego zachodzą ruchy pronacji oraz supinacji. Ostatnio wymienione ruchy mogą się odbywać jedynie przy udziale stawu promieniowo- łokciowego dalszego. Głównymi mięśniami znajdującymi się w okolicy stawu są: mięsień dwugłowy oraz trójgłowy ramienia, które działają między sobą w sposób antagonistyczny, mięsień ramienno- promieniowy oraz mięsień ramienny. Istotną rolę odgrywają również mięśnie z grupy przedramienia, na przykład mięsień nawracacz. Ze względu na fakt, iż bezpośrednio nad stawem nie przechodzą żadne brzuśce mięśni a jedynie ich ścięgna, to maja one niezmiernie mały wpływ na stabilizację stawu łokciowego. Z drugiej strony elementy kostne budujące staw są miejscem przyczepu wielu ścięgien mięśni co może powodować patologiczne ich stany, a tym samym zaburzenia w funkcjonowaniu stawu łokciowego.

Staw łokciowy a reszta ciała

Staw łokciowy pełni niezmiernie ważną rolę w funkcjonowaniu kończyny górnej. Jego prawidłowe działanie umożliwia wykonywanie wszystkich czynności dnia codziennego począwszy od tych prostych do bardzo skomplikowanych i trudnych. W momencie niemożności zgięcia łokcia człowiek nie jest w stanie nawet spożyć posiłku, niemożliwe również stanie się wykonywanie jakichkolwiek czynności w okolicy głowy czy pleców. Stany patologiczne w obrębie stawu łokciowego nawet przy odpowiedniej diagnostyce oraz leczeniu, są trudne do wyleczenia oraz przywrócenia utraconej ruchomości,dlatego przy usprawnianiu niezmiernie ważna jest rehabilitacja.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *