Staw ramienny

staw ramię

Staw ramienny jest stawem kulistym wolnym, wieloosiowym. Oznacza to, iż istnieje w nim możliwość wykonywania ruchów wielu płaszczyznach. Do głównych elementów tworzących staw zaliczymy panewkę, którą stanowi wydrążenie stawowe łopatki, zaś częścią ruchomą jest głowa kości ramiennej, która porusza się w panewce. Charakterystycznym elementem budowy tego stawu jest obrąbek stawowy, który ma za zadanie zwiększać powierzchnię panewki przyczepiając się do brzegów wydrążenia stawowego. Ruchomość tego stawu jest znacznie zwiększona dzięki budowie panewki, która jest znacznie mniejsza od głowy stawowej. Dodatkowo większą swobodę ruchów zapewnia torebka stawowa, która jest zarazem bardzo silna i luźna. Staw ramienny tworzy pewnego rodzaju połączenie ręki zresztą ciała, poprzez połączenie z łopatką.

Więzadła

W obrębie stawu ramiennego występują dwa bardzo silne stabilizatory bierne, czyli więzadła. Pierwsze z nich, krucho- ramienne, rozciągnięte jest pomiędzy wyrostkiem kruczym a guzkami kości ramiennej. Drugie więzadło, obrąbkowo- ramienne, dzieli się na górne, środkowe i dolne. Przyczepia się ono wraz z torebką stawową, tworząc charakterystyczne zgrubienia torebki. Oprócz więzadeł staw otoczony jest również przez tak zwane stabilizatory czynne. Tę funkcję pełnią ścięgna mięśni, które przebiegają w pobliżu stawu ramiennego. Głównie są to mięsnie należące do grupy stożka rotatorów, czyli mięsień nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy, obły mniejszy oraz podłopatkowy.

Ruchliwość

Dzięki swojej budowie w stawie ramiennych zachodzi możliwość wykonywania ruchów we wszystkich płaszczyznach. W ten sposób dochodzi do ruchów zgięcia i wyprostu, odwodzenia oraz przywodzenia, jak i rotacji zewnętrznej oraz wewnętrznej. Ruchy te nie zachodzą podczas pracy stawu pojedynczo. W momencie poruszania kończyną zachodzi wiele ruchów w wielu płaszczyznach jednocześnie. W ten sposób istnieje nieskończenie wiele kombinacji ruchów ramienia, przy czym są one na bardzo płynne co odróżnia ruch ramienia ludzkiego od pracy maszyny mechanicznej. Dodatkowo możliwy jest ruch obwodzenia ramienia, czyli krążenie. W obrębie stawu ramiennego jest możliwe odwiedzenie tylko do kąta 90 stopni, dalsze odwiedzenie aż do pionu możliwe jest dzięki współpracy stawu mostkowo- obojczykowego oraz barkowo- obojczykowego.

Mięśnie

Staw ramienny jest otoczony z każdej strony mięśniami, które należą do grupy mięśni obręczy barkowej. Można je podzielić na warstwę powierzchowną oraz głęboką. Na warstwę powierzchowną składa się mięsień naramienny, zaś głęboka utworzona jest przez omawiany wcześniej stożek rotatorów.

Podsumowanie

Podsumowując staw ramienny pełni bardzo ważną funkcję w ludzkim organizmie. Umożliwia on prawidłową pracę kończyn, która jest niezbędna w prostych czynnościach dnia codziennego.

źródło zdjęcia: http://www.kreuzbandruptur.com/fontana_pol/spektrum/spektrum2.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *