Tag Archives: mięśnie stawu kolanowego

Staw kolanowy

Staw kolanowy jest największym stawem w organizmie ludzkim. Składa się on z kości udowej i piszczelowej, pomiędzy którymi tworzy się staw udowo- piszczelowy, oraz kości strzałkowej, która wraz z piszczelową tworzy staw piszczelowo- strzałkowy. Dodatkowo od góry stawu umiejscawia się rzepka w postaci trzeszczki i tworzy z kością udową staw udowo- rzepkowy. W wyniku takiego połączenia elementów kostnych ze sobą możliwe są ruchy zgięcia i wyprostu oraz rotacji, ale przy zgięciu kolana do kąta prostego. Ze względu na pełnione funkcje staw kolanowy zawiera bardzo rozbudowany i silny aparat więzadłowy.