Tag Archives: mózgowe porażenie dziecięce rehabilitacja

Mózgowe porażenie dziecięce

Mózgowym porażeniem dziecięcym nazywamy zespół objawów występujących po uszkodzeniu centralnego układu nerwowego. Do tej pory nie określono idealnej definicji MPDz. Wynika to z różnorodności oraz stopnia nasilenia tej choroby w zależności od dziecka. Powstałe zaburzenia charakteryzuje przewlekłość oraz niepostępujący charakter.