Tag Archives: niedorozwój stawu biodrowego

Wrodzona dysplazja stawu biodrowego

Do wrodzonej dysplazji stawu biodrowego dochodzi w momencie nieprawidłowego ukształtowania się stawu w okresie życia płodowego. Jest ona chorobą rozpowszechniona na całym świecie, jednak badania wykazały, że częściej dotyka rasy białej zamieszkującej tereny Europy Środkowej i Wschodniej. Częstość występowania tej anomalii wynosi 5 %. Trzeba również zauważyć, iż choroba obejmuje obydwa stawy, znacznie rzadziej występuje jednostronnie.