Tag Archives: postępujący zanik mięśni

Postępujący zanik mięśni

Postępujący zanik mięśniowy jest znany również pod nazwą dystrofii mięśniowej. Termin ten oznacza grupę chorób dziedzicznych przebiegających z zanikiem oraz osłabieniem mięśni szkieletowych. Ich początek zazwyczaj ujawnia się u dzieci, ale nie zawsze. Równie dobrze może rozpocząć się w wieku młodzieńczym. Choroba ma charakter ciągły, ale stopień zaawansowania zależy od rodzaju posiadanej dystrofii. W najcięższych przypadkach chorzy są zmuszeni do korzystania z wózków inwalidzkich a nawet pozostawania w łóżku. Dystrofia mięśniowa powoduje stale zwiększające się osłabienie mięśni, a co za tym idzie pacjent nie jest w stanie wykonywać najprostszych czynności dnia codziennego. Najintensywniej należy przeciwdziałać zaburzeniom oddechowym, które prowadzą do zmniejszenia komfortu życia, a potem nawet do śmierci.