Tag Archives: rehabilitacja choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego

Choroba zwyrodnieniowa stawu ramiennego

Początek powstawania choroby zwyrodnieniowej szacuje się na około 20- 30 rok życia, zaś po 60 roku życia choruje już 60 % społeczeństwa. Do 45 roku życia częstszą zachorowalność odnotowuje się wśród mężczyzn, zaś po 60 roku życia znacznie częściej chorują kobiety. Lokalizacja zmian zwyrodnieniowych zależna jest od wielu czynników. Możemy do nich zaliczyć czynniki genetyczne, obciążenie stawów podczas wykonywania codziennych czynności, aktywność zawodową oraz nadwagę i prowadzony styl życia. Początek zmian zwyrodnieniowych jest zwykle utajony. Wynika to z faktu, iż zmiany rozpoczynają się w obrębie chrząstki stawowej, która nie jest unerwiona czuciowo. Co za tym idzie powstające mikrouszkodzenia nie dają dolegliwości bólowych. Według statystyk staw ramienny znacznie rzadziej ulega chorobie zwyrodnieniowej, niż stawy kończyn dolnych. Wynika to z mniejszego wpływu czynników nabytych.

Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego

Staw biodrowy jest najbardziej eksploatowanym stawem nośnym, a wszelkie nieprawidłowości w jego budowie i funkcji, zarówno wrodzone, rozwojowe, jak i nabyte wskutek procesów chorobowych, infekcji, urazów, mikro urazów i przeciążeń zaburzają funkcje statyczne oraz dynamiczne aparatu narządu ruchu oraz powodują powstawanie zmian zwyrodnieniowych.