Tag Archives: rehabilitacja stawu biodrowego

Czym jest staw biodrowy?

biodro stawy

Staw biodrowy jest najbardziej ruchomym stawem kończyny dolnej. Ta zdolność uwarunkowana jest występowaniem pewnej cechy, a mianowicie trzech punktów swobody. Innymi słowy, oznacza to, że wykonuje on ruchy w każdej płaszczyźnie i wokół każdej osi. W ten sposób w stawie biodrowym zachodzą zarówno ruchy zgięcia i wyprostu, jak i odwiedzenia, przywiedzenia oraz rotacji. Jego budowę można porównać do worka w którym znajdują się dwa elementy poruszające się. Są to powierzchnie o kształcie, który determinuje ich ruch. Pierwsza część jest wklęsła inaczej zwana panewką, zaś druga wypukła, nosi nazwę głowy. Tworzą one zwarty system, na straży którego stoi chrząstka stawowa pokrywająca głowę kości udowej oraz płyn znajdujący się wewnątrz torebki stawowej. Jest to maź stawowa, czyli taka substancja, która ma za zadanie zmniejszyć tarcie w stawach przez nawilżanie chrząstek stawowych. Dokładniej mówiąc pełni funkcję smaru wewnątrz jamy stawu.