Tag Archives: rzs objawy

RZS

Reumatoidalne zapalenie stawów jest choroba niezapalną powstającą na podłożu zaburzeń statycznych oraz degeneracyjnych. Znana również pod nazwą gośćca przewlekle postępującego. Jest to przewlekłe schorzenie tkanki łącznej o nieznanej etiologii. Największą zachorowalność obserwuje się między 25 a 50 rokiem życie i trzy razy częściej u kobiet niż u mężczyzn. Na ogół choroba rozpoczyna się tak zwanymi objawami zwiastującymi. Możemy do nich zaliczyć stany podgorączkowe, uogólnione bóle mięśni czy wzmożoną potliwość. Poprzedzają one typowe objawy kliniczne. Przebieg choroby ma charakter indywidualny. Zarówno może postępować bardzo szybko, przez co jest bardzo niszcząca, jednak istnieją również przypadki o łagodnym i powolnym przebiegu.